Tham vọng của Thủ tướng Ấn Độ Modi ở Viễn Đông
  • 17:35
  • |
  • 09-09-2019
Báo chí Ấn Độ nhận định nhà lãnh đạo Modi vừa muốn đa dạng hóa quan hệ với Nga, vừa muốn ngầm thực hiện tham vọng tại vùng Viễn Đông.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019