Kinh tế - Công nghệ


Tham vọng thương mại Canana-Trung Quốc: Không có triển vọng?
  • 08:43
  • |
  • 03-04-2019
Viện Macdonald-Laurier phản đối việc Canada tìm kiếm thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vì “không có triển vọng thành công” do bất đồng liên quan nguyên tắc thị trường và luật thương mại quốc tế.

Đề xuất