Kinh tế - Công nghệ


Tham vọng trở thành trung tâm số hóa khu vực của Malaysia
  • 15:08
  • |
  • 02-03-2021
Malaysia được xếp hạng thứ hai trong ASEAN và thứ 26 trên toàn cầu trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh kỹ thuật số thế giới năm 2020 của Viện Quản lý Phát triển Quốc tế (IMD).

Đề xuất