Kinh tế - Công nghệ


Tham vọng và chiến lược quân sự không gian của Trung Quốc
  • 14:40
  • |
  • 15-09-2020
Trên trang của AIIA, tác giả Eiza Marot đề cập về mối nguy hại tiềm tàng từ các mảnh vỡ không gian và nguy cơ phát triển không gian phục vụ hoạt động quân sự của Trung Quốc trong tương lai.

Đề xuất