Kinh tế - Công nghệ


Thắng lợi của Canada và phương Tây khi CPTPP được thông qua
  • 05:57
  • |
  • 13-11-2018
Đối với Canada (ám chỉ cả phương Tây) thì CPTPP cho phép tiếp cận ưu đãi với 10 thị trường vành đai Thái Bình Dương, trong đó có 6 nước ở châu Á (bao gồm cả Nhật Bản, Việt Nam và Malaysia).

Đề xuất