Kinh tế - Công nghệ


Thanh khoản dồi dào, Ngân hàng Nhà nước đã “hút tiền” ra khỏi hệ thống
  • 18:17
  • |
  • 19-07-2018
'Tháng Sáu, thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đang rất dồi dào, khiến Ngân hàng Nhà nước phải phát hành ra một lượng tín phiếu lớn để hút tiền ra khỏi hệ thống.'

Đề xuất