Kinh tế - Công nghệ


Thành phố thông minh - tương lai của các nước ASEAN
  • 13:33
  • |
  • 10-12-2019
Có được vị trí là trung tâm thương mại hàng đầu và là trung tâm tài chính toàn cầu ở khu vực Đông Nam Á, Singapore dần trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp đô thị thông minh cho khu vực.

Đề xuất