Kinh tế - Công nghệ


Thất nghiệp và những nguy cơ tiềm ẩn trong nền kinh tế Campuchia
  • 17:28
  • |
  • 10-05-2020
Khoảng 100.000 công nhân Campuchia gần đây đã bị thất nghiệp vĩnh viễn hoặc tạm thời, và con số này có thể sẽ tăng lên trong những tuần và tháng tới.

Đề xuất