Thất nghiệp - Vấn đề nan giải của Trung Quốc khi nền kinh tế đi xuống
  • 18:27
  • |
  • 28-10-2019
Do chịu tác động lớn từ chiến tranh thương mại, kinh tế Trung Quốc giảm tốc mạnh, kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực đối với vấn đề thất nghiệp, không có lợi cho ổn định xã hội.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019