Kinh tế - Công nghệ


Thấy gì từ thương vụ chuyển nhượng Fivimart về tập đoàn Vingroup?
  • 10:22
  • |
  • 10-10-2018
Theo các chuyên gia, với 23 điểm bán hàng cùng với mạng lưới của Fivimart, việc sáp nhập sẽ tăng sức mạnh cho Vinmart và quan trọng là trở thành thương hiệu lớn hơn.

Đề xuất