Thế giới


Thế giới Arab và một thập kỷ sau biến động "Mùa Xuân Arab"
  • 07:33
  • |
  • 10-02-2021
Hiện nay, làn sóng Mùa Xuân Arab đã rơi vào vũng xoáy của tình trạng vỡ mộng, chủ nghĩa cơ hội chính trị, chủ nghĩa độc tài, bạo lực và nội chiến.

Đề xuất