Thế giới chào đón kỷ nguyên của chính sách “tiền trực thăng”
  • 17:25
  • |
  • 16-02-2021
Trong bối cảnh dịch COVID-19, để phục hồi tăng trưởng kinh tế, ngân hàng nhiều nền kinh tế lớn đã thông qua chính sách tài khóa theo đó trực tiếp chuyển tiền đến tay doanh nghiệp và người dân.

Đề xuất
Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019