Thế giới


Những mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm 2019

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng sự kiện lớn này sẽ là cơ hội để vực lại chủ nghĩa đa phương, khuyến khích dân chủ và kiểm soát tiến trình toàn cầu hóa nhằm đảm bảo mọi người đều có lợi.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 07:43
  • |
  • 22-08-2019