Thế giới


Thế khó của ông Donald Trump trước thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai
  • 08:23
  • |
  • 02-02-2019
Vào thời điểm ông Trump mong muốn tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, bất cứ nhận định nào mà ông được nghe trước thềm cuộc gặp cũng sẽ trở nên "rất có giá trị."

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018