Kinh tế - Công nghệ


Thế mạnh và điểm yếu trong chiến lược AI của Trung Quốc
  • 06:13
  • |
  • 30-06-2019
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh đẩy nhanh nỗ lực phát triển AI thế hệ mới chính là vấn đề chiến lược chứng tỏ Trung Quốc có nắm bắt được cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay không.

Đề xuất