Văn hóa - Thể thao


Thế vận hội Tokyo - câu hỏi nan giải đối với thủ tướng Nhật Bản
  • 16:52
  • |
  • 03-06-2021
Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc tổ chức Thế vận hội có thể dẫn đến các sự kiện siêu lây nhiễm ở Nhật Bản và các quốc gia khác trong và sau thế vận hội này.

Đề xuất