Chính trị - Xã hội


Thi giáo viên dạy giỏi: Sân khấu của những vai diễn?
  • 14:10
  • |
  • 22-01-2019
Nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ cuộc thi giáo viên gỏi vì đây chỉ là những vai diễn của giáo viên.Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, cuộc thi sẽ có vai trò khích lệ giáo viên đổi mới và sáng tạo...

Đề xuất