Kinh tế - Công nghệ


Thị trường bán lẻ: ‘Doanh nghiệp nội địa có bị gạt khỏi cuộc chơi?'
  • 07:43
  • |
  • 02-09-2018
Nếu ở Trung Quốc, siêu thị bán một cái bút là lập tức thông tin sẽ chuyển ngay về Cục Thuế, còn ở Việt Nam, dữ liệu vẫn nằm yên trong phần mềm bán hàng của siêu thị.

Đề xuất