Kinh tế - Công nghệ


Thị trường dầu mỏ trước thời điểm quan trọng: 'Vàng đen' sẽ tăng giá?
  • 13:11
  • |
  • 06-12-2019
Chủ đề mà các Bộ trưởng OPEC+ sẽ thảo luận có thể không chỉ giới hạn từ tình trạng của nền kinh tế toàn cầu, cán cân nguồn cung và nhu cầu, mà xa hơn nữa là viễn cảnh của thị trường dầu thô thế giới.

Đề xuất