Kinh tế - Công nghệ


Thị trường EU: "Miếng bánh" mới của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc?
  • 16:43
  • |
  • 07-04-2021
Các đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc yêu cầu EU can thiệp dự án nạo vét sông Elbe với lý do công ty CCCC là công ty thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc.

Đề xuất