Kinh tế - Công nghệ


Thị trường tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi - điểm bất ổn mới?
  • 16:41
  • |
  • 13-05-2020
Xu hướng sụt giảm hiện tại phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng của giới đầu tư liên quan đến triển vọng tài chính công của các quốc gia mới nổi.

Đề xuất