Thế giới


Thỏa hiệp một cách hợp lý - lựa chọn duy nhất cho Brexit
  • 07:54
  • |
  • 21-03-2019
Sự thỏa hiệp hợp lý đã rõ: Đó là Brexit mềm. Nó có nhiều bí danh theo từng trường hợp: Thị trường chung 2.0, hoặc mô hình Na Uy, hoặc liên minh hải quan, hay Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018