Kinh tế - Công nghệ


Thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc: Liệu có 'dậm chân tại chỗ'?
  • 17:14
  • |
  • 06-04-2021
Thế cân bằng trong tam giác quan hệ chiến lược Mỹ-EU-Trung Quốc mà châu Âu muốn duy trì có nguy cơ bị phá vỡ. Một trong những hệ lụy nhãn tiền là ảnh hưởng thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc.

Đề xuất