Thế giới


Thỏa thuận giai đoạn một có đáp ứng được yêu cầu của Mỹ và Trung Quốc?
  • 12:19
  • |
  • 27-12-2019
Thỏa thuận đình chiến mà Trung Quốc và Mỹ vừa đạt mặc được dù có thể giúp tạm thời ngăn chặn một tình huống nguy hiểm, nhưng vẫn cách xa các mục tiêu đàm phán của cả hai bên.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018