Thế giới


Thỏa thuận Mỹ-Taliban: Không có gì là hoàn hảo
  • 09:32
  • |
  • 10-03-2020
Thỏa thuận Mỹ-Taliban được nhận định là vẫn mong manh xét tới các điều khoản của nó, nhất là cam kết của Mỹ về việc rút quân của nước này cũng như các nước đồng minh.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018