Kinh tế - Công nghệ


Thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ và những hệ lụy
  • 09:02
  • |
  • 11-06-2019
Từ câu nhấn mạnh trên Twitter của ông Trump: "một khi Anh được giải phóng khỏi những xiềng xích, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Anh có thể thực hiện được," báo chí châu Âu có nhiều góc nhìn khác nhau.

Đề xuất