Kinh tế - Công nghệ


Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung: Kỳ vọng những cải cách của Trung Quốc
  • 19:35
  • |
  • 19-12-2019
Mặc dù chi tiết cụ thể của thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc chưa được công bố chính thức, nhưng rõ ràng thỏa thuận này sẽ có một số nhượng bộ nhất định từ phía Bắc Kinh.

Đề xuất