Thông điệp từ cuộc khủng hoảng Brexit gửi tới ông Trump
  • 16:44
  • |
  • 08-04-2019
Giống như Brexit phản ánh tâm lý chính trị của Mỹ, những gì xảy ra đối với bà May cũng là một sự báo trước cho những gì mà Trump có thể trải qua trong lần bầu cử tổng thống tiếp theo.

Đề xuất