Kinh tế - Công nghệ


Thu hút FDI thế hệ mới: Ma trận lựa chọn lĩnh vực ưu tiên
  • 19:29
  • |
  • 09-07-2018
Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới” là gì, xác định ma trận ưu tiên như thế nào trong chiến lược mới này là một tiêu điểm kinh tế thu hút sự quan tâm của các chuyên gia hiện nay.

Đề xuất