Kinh tế - Công nghệ


Thu phí khí thải: Tạo công bằng hay tăng gánh nặng cho người dân?
  • 13:36
  • |
  • 25-12-2018
Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự nghi vấn và lo lắng về việc thu phí bảo vệ môi trường với khí thải liệu có tạo công bằng hay gánh nặng cho người dân.

Đề xuất