Kinh tế - Công nghệ


Thực trạng mất cân bằng quyền lực trong quản trị biển và đại dương
  • 13:55
  • |
  • 06-10-2018
Từ lâu, các đại dương phần lớn không được quản lý và bảo vệ một cách đầy đủ, nhưng hành động dù muộn vào thời điểm hiện nay vẫn có thể cải thiện thực trạng quản trị hàng hải.

Đề xuất