Kinh tế - Công nghệ


Thung lũng Silicone trong cơn 'cuồng phong' Mỹ-Trung
  • 16:45
  • |
  • 15-01-2019
Chính sách mới của chính quyền Tổng thống Mỹ nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các tiến bộ trong ngành công nghệ Mỹ đã chặn nguồn đầu tư từ Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp.

Đề xuất