Kinh tế - Công nghệ


Thương chiến Mỹ-Nhật và bài học cho Trung Quốc
  • 18:42
  • |
  • 22-06-2019
Sự tương đồng giữa cuộc chiến công nghệ ngày một gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ và cuộc chiến kinh tế giữa Mỹ và Nhật Bản mà đỉnh điểm rơi vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước có thể là bài học.

Đề xuất