Thế giới


Thượng đỉnh Mỹ-Triều không thỏa thuận: Chuyện nhỏ
  • 08:20
  • |
  • 05-03-2019
Giới phân tích cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai này không phải là sự thất bại, đó là một phần của tiến trình kéo dài và có thể là một cuộc gặp cần thiết.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018