Thế giới


Thượng viện có thể ngăn ông Trump ra tranh cử năm 2024 bằng cách nào?
  • 16:19
  • |
  • 30-12-2020
Cựu công tố viên Mueller tin rằng mình không thể buộc tội Trump khi ông vẫn đang là tổng thống - nhưng đã ám chỉ một cách rõ ràng rằng Quốc hội nên xem xét những phát hiện của mình.

Đề xuất