Kinh tế - Công nghệ


Thụy Sĩ giải bài toán về cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới
  • 08:09
  • |
  • 06-03-2019
Thụy Sĩ đang tích cực tham gia vào các nỗ lực cải cách WTO nhằm đạt được kết quả cụ thể, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12, sẽ diễn ra vào tháng 6/2020 tại Astana, Kazakhstan.

Đề xuất