Thế giới


Tia sáng từ những nỗ lực đàm phán của Iran và Saudi Arabia
  • 15:01
  • |
  • 03-05-2021
Hai quốc gia đối địch là Saudi Arabia và Iran đã tổ chức các cuộc hội đàm chính thức tại thủ đô Baghdad của Iraq trong vài tuần gần đây với mục tiêu khôi phục mối quan hệ vốn bị cắt đứt 5 năm trước.

Đề xuất