Kinh tế - Công nghệ


Tiềm năng kinh tế Trung Quốc và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
  • 06:18
  • |
  • 24-11-2019
Bất chấp cuộc chiến thuế quan của Mỹ, triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn đúng như dự báo năm 2019 và có thể sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2020 nhờ các cải cách cấu trúc và giảm nợ.

Đề xuất