Thế giới


Tiến trình đàm phán Brexit lại có nguy cơ đổ vỡ?
  • 07:37
  • |
  • 14-09-2018
Các nhà lãnh đạo EU sẽ nhóm họp tại Brussels vào tháng 10 tới, nhưng một hội nghị khẩn cấp cũng dự kiến họp vào ngày 13/11 trong trường hợp các cuộc đàm phán cần thêm vài tuần để đạt được thỏa thuận.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018