Kinh tế - Công nghệ


Tiến trình 'phi USD hóa' tăng tốc mạnh mẽ trên toàn cầu
  • 15:44
  • |
  • 09-05-2021
Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Iran gia tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Đông, đồng thời làm suy yếu sức ảnh hưởng “sự thống trị của đồng USD” đối với các nước sản xuất dầu mỏ.

Đề xuất