Tiểu vùng sông Mekong trong chiến lược châu Á của Mỹ
  • 14:41
  • |
  • 16-07-2019
Trong bối cảnh Mỹ chú ý đến sông Mekong từ lâu, việc theo dõi vai trò của tiểu vùng này sẽ rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh có những diễn biến lớn, khó lường trong chính sách của Mỹ.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019