Kinh tế - Công nghệ


Tìm hiểu vay phát triển hạ tầng từ sáng kiến 'Vành đai và con đường'
  • 18:50
  • |
  • 05-11-2018
Một số nước hiện đang nghiên cứu kỹ những khoản cho vay phát triển cơ sở hạ tầng từ sáng kiến "Vành đai và con đường".

Đề xuất