Thế giới


Tìm kiếm đòn bẩy để cân bằng quan hệ kinh tế ASEAN-Trung Quốc
  • 14:04
  • |
  • 08-05-2021
Với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 3.110 tỷ USD và dân số 673 triệu người, khu vực ASEAN đang phát triển nhanh chóng và là thị trường béo bở cho Trung Quốc.

Đề xuất