Kinh tế - Công nghệ


Tìm những giải pháp đánh thuế phù hợp cho nền kinh tế số
  • 08:16
  • |
  • 27-09-2019
OECD đại diện cho 120 quốc gia vẫn đang nỗ lực giải quyết các thách thức về thuế của xu hướng kinh tế kỹ thuật số song vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tổ chức này sẽ sớm đạt được sự đồng thuận.

Đề xuất