Thế giới


Tìm thấy chiến thuật "bên miệng hố chiến tranh" trong Brexit
  • 07:55
  • |
  • 18-02-2019
Khả năng đạt được một thỏa thuận vẫn xa vời, chẳng khác nào thời điểm sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 24/6/2016. Một vấn đề lộ rõ hơn lúc này là một nước Anh bị chia rẽ hơn bao giờ hết.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018