Kinh tế - Công nghệ


Tình báo kinh tế và các mục tiêu tương lai trong không gian mạng
  • 11:12
  • |
  • 13-03-2021
Một thế giới đa cực có nghĩa là sẽ có nhiều cuộc cạnh tranh ngang hàng hơn và như vậy thông tin tình báo sẽ là công cụ chủ chốt giúp mỗi nước duy duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

Đề xuất