Kinh tế - Công nghệ


Tình trạng cung cầu chênh lệch, đất hiếm đắt hay rẻ trong tương lai?
  • 08:29
  • |
  • 11-03-2021
Đất hiếm là cách gọi chung của 17 nguyên tố kim loại như Scandi (Sc), Yttri (Y), Lantan (La), Neodymi (Nd)…, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như quân sự và quốc phòng, công nghệ thông minh...

Đề xuất