Kinh tế - Công nghệ


Toan tính của các bên tham gia đàm phán RCEP
  • 07:22
  • |
  • 24-01-2020
Trong bối cảnh Ấn Độ vừa rút khỏi RCEP, sự kết dính của 15 nước còn lại tuy không ảnh hưởng nhưng đã làm giảm đi sự kỳ vọng vào khu thương mại tự do lớn nhất thế giới này.

Đề xuất