Kinh tế - Công nghệ


Tốc độ tăng trưởng GDP - thước đo sắp lỗi thời tại Canada?
  • 17:36
  • |
  • 15-03-2020
Ý kiến về một cuộc sống tốt đẹp có thể không song hành cùng xu hướng tăng trưởng kinh tế cho thấy nhiều người Canada sẵn lòng ủng hộ các chỉ số mới về sự tiến bộ, tách khỏi tăng trưởng về GDP.

Đề xuất