Thế giới


Tổng biên tập báo Die Zeit: EU nên tự định vị mình như thế nào?
  • 10:21
  • |
  • 10-02-2021
Tổng biên tập báo Thời đại (Die Zeit) của Đức có bài viết với tiêu đề "EU nên tự định vị mình như thế nào?" thể hiện quan điểm riêng và có thể khác biệt với quan điểm của nhiều người.

Đề xuất